බ්ලොගින් පටන් ගමු
ඒකට ඉස්සෙල්ලාම බ්ලොගර් එකට යන්න.
www.blogger.com


දැන් ඔබන්න.


දැන් ඔයා ගූග්ල් ගිනුමකට ලොග් වෙලා හිටියෙ නැත්නම් ගිනුමක් හදන්න හෝ තියෙන එකකින් ලොග් වෙන්න කියල කියයි.


ගිනුමක් නැත්නම් එකක් හදන්න.ගිනුමක් තියෙනවා නම් ලොග් වෙන්න.

ඔයා කලින් තිබ්බ ගිනුම්කින් ලොග් උනා නම් Sign In ඔබන්න.නැත්නම් Continue ඔබන්න.

7 අදහස්:

Anonymous said...

maaxxaaaaa machan
thankssss
mama coolgayathra

Anonymous said...

ela ela dragon d..
mama djanuradhaxxx

Nalin said...

DragonD mara lassanai wade,marama gathi.a wagema godak useful blog ekak.Thanks Machan.mama NALINDACN

Nalin said...

DragonD mara lassanai wade,marama gathi.a wagema godak useful blog ekak.Thanks Machan.mama NALINDACN

Anonymous said...

ela ela dragon d..
mama djanuradhaxxx

Harsh said...

serma hodai... bt mata adsense ganna ba ai e?

Suranga Rathnayake said...

Tnx bro....

Post a Comment